Czy wypowiedzenie umowy o pracę zawsze oznacza koniec? Warto znać przepisy, by móc się obronić

Posted on 24/11/2017 4:12pm

Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego jak wygląda współczesny rynek pracy. W konkluzji po prawdzie nie jest kolorowo, zatem każda osoba której udało się w przeszłości dostać solidną i dobrze płatną pracę trzyma się swojego stanowiska rękami i nogami. Nie ma co się takiej osobie zdumiewać, bo de facto dziś kłopotliwie jest pozyskać etat, gdzie zarobki będą korzystne i prócz tego praca będzie lekka.

pieniądze - image
Author: Richard Grandmorin
Source: http://www.flickr.com
Powodów ustania stosunku pracy może być wiele: upłynięcie terminu obowiązywania umowy, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, zwolnienie dyscyplinarne, wypowiedzenie umowy o pracę przez zatrudniającego lub zatrudnionego. W przypadku każdej z wyżej wymienionych sytuacji obowiązują inne przepisy, a obie strony mają inne prawa i zobowiązania. Na przykład jeśli mamy do czynienia z wypowiedzeniem umowy o pracę ważną kwestię stanowi okres wypowiedzenia. Dzięki niemu odchodząca osoba ma czas na spokojne znalezienie nowej posady, a pracodawca ma gwarancję, że obowiązki będą wykonywane do momentu pojawienia się zastępcy. Jeśli otrzymaliśmy wypowiedzenie umowy o pracę, które uważamy za wadliwe, bezzasadne lub niezgodne z obowiązującym prawem, możemy je podważyć przed sądem. odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę (poznaj informacje) powinno się wnieść do sądu rejonowego w ciągu siedmiu dni od otrzymania tego dokumentu. Pracownik, który zdecyduje się na taki krok, musi podać powód naruszenia przez pracodawcę prawa o wypowiadaniu stosunku pracy. Takim powodem może być na przykład zwolnienie osoby, której zostało mniej niż cztery lata do przejścia na emeryturę lub niewłaściwe uzasadnienie zwolnienia. Decydując się na powództwo zwolniony pracownik może domagać się przywrócenia do pracy lub odszkodowania finansowego.

prawo - płótno
Author: Centrum Cyfrowe
Source: http://www.flickr.com
Na nieszczęście praca może w każdej chwili zostać wypowiedziana przez chlebodawcę czy też pracownika. Wszystko zaiste jest zobligowane konkretnymi przepisami prawnymi, zatem warto byłoby się rozeznać coś więcej w tym temacie. Najbardziej rygorystyczne jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (nawet przydatna strona, dobrze zajrzeć), należy tymczasem zdawać sobie sprawę z tego, iż może ono zostać użyte wyłącznie w kilku okolicznościach. Nie ma się czemu dziwować, bo nikt z nas nie jest przygotowany na stratę zatrudnienia z dnia na dzień. Oczywiście nasz pracodawca może nam anulować umowę w dowolnej chwili, jednakże musielibyśmy szczególnie nadwerężyć jakiś z zapisów kodeksu. Dyscyplinarne odwołanie następuje, jeśli naruszymy kluczowe zadania w sposób karygodny lub przestaniemy troszczyć się o transakcje naszego chlebodawcy. Na nieszczęście coraz więcej ludzi pragnie wzbogacić się czyimś kosztem, co oczywiście jest rzeczą nieprzyjemną. Innym uzasadnieniem zwolnienia może być dodatkowo popełnienie jakiegoś przestępstwa, albo utrata uprawień, jakie są niezbędne do tego, aby pracować na danym stanowisku. Nie ulega wątpliwości, że jest to brutalna, rzadko spotykana forma wypowiedzenia, zatem skupmy się na czymś co częściej może nas dotyczyć.

firma - zbliżenie
Author: Ministerio de Cultura de la Nación Argentina
Source: http://www.flickr.com
Zdarza się, że to przełożeni decydują o zwolnieniu pracownika. Przykładem może być między innymi zwolnienie dyscyplinarne, wykorzystywane kiedy pracownik mocno naruszył istotne zasady panujące w określonej firmie lub w jakikolwiek sposób złamał prawo. A co zrobić, jeśli nie ma się czasu na złożenie wypowiedzenia w odpowiednim terminie i planuje się jalub ciekawe oceń ten adres http://studioprinter.pl/ajszybciej zakończyć współpracę z daną firmą? W takim przypadku możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, o ile osoba decydująca wyrazi zgodę. Z pracy dobrze jest zawsze odchodzić w dobrych stosunkach oraz nigdy nie należy palić za sobą mostów, szczególnie dzisiaj, kiedy branże bardzo często znają wszystkich fachowców, więc wskazane jest polubowne rozwiązywanie ewentualnych sporów.

Podsumowując, gdy planuje się odejście z pracy, zdecydowanie należy pamiętać o tym, czy przypadkiem nie obowiązuje nas okres wypowiedzenia. Należy jest mieć to na uwadze już na etapie szukania nowego zatrudnienia, aby wszystkie terminy zgrać ze sobą w czasie. Pracodawca ostatecznie musi mieć czas na znalezienie kolejnego pracownika.